Индивидуални консултации по английски език по метода Сугестопедия

 

Учете английски, съобразен с Вашата цел!  Учебният материал е съобразен с Вашето ниво и цел на изучаване на английски език.

Цена на учебен час: 20 лв. /45 мин/

Едно посещение продължава между 2 и 4 учебни часа в делнични дни.