Индивидуално сугестопедично обучение по английски език

Съобразено  с Вашето свободно време и ниво!

 

Вместо да посещавате индивидуални уроци без крайна цел и неизвестен резултат  преминете ниво за 2 месеца! Учете от 3  до 10 пъти по-бързо в удобно за Вас време!

 

Ниво  – пакет от 60 учебни часа   –   850 лв. с включени учебни материали

Или цената на учебен час е 15 лв. и няма изискване за броя часове на месец, като всяко посещение е с продължителност поне 2 учебни часа.

  • Едно посещение продължава между 2 и 4 учебни часа.
  • Всеки пакет е валиден за период от 3 месеца считано от първото посещение**.
  • При заплащане на цялата стойност на пакета наведнъж преди или по време на първото посещение ползвате 10% отстъпка.

 Цената на учебен час е 15 лв. и няма изискване за броя часове на месец, като всяко посещение е с продължителност поне 2 учебни часа.