Easy Way център провежда обучения с английски език

в страната и чужбина

В периода от май до септември месец център Easy Way провежда обучения от минимум 3 дни до максимум 4 седмици. Обучението е интензивно, от минимум 4 учебни часа на ден до цял ден. Освен английски език към обучението може да бъде добавено йога, арт-терапия, тематични занимания с рисуване с акварелни или маслени бои, различни техники за декориране. Има възможност за водене на две групи едновременно.

Какви обучения предлага център Easy Way център?

  • стандартен сугестопедичен курс по английски език: 4 учебни часа на ден, 5 дни седмично в рамките на месец; 
  • стандартен сугестопедичен курс по английски език в интензивна форма, съгласувано с възможностите на организацията;
  • кратки обучения от минимум 3 дни с тематична насоченост по английски език и допълнителни дейности;

За кого е подходящо обучението?

  • за самооорганизирани групи от страната или чужбина, които биха искали да присъстват на стандартен сугестопедичен курс по английски език в стандартна или съкратена форма;
  • за организации, които искат да повишат квалификацията на служителите си;
  • за тиймбилдинг програми със забавно-образователна насоченост;

Настаняването на преподавателите и подходяща зала за обучение  се осигуряват от организаторите. 

Изпращайте запитванията и офертите си на: office@suggestopediaen.com.

Проведени обучения:

  • Проведено обучение в гр. Луковит на медицински персонал на стандартен сугестопедичен курс в интензивна форма през май месец, 2014 г.