Георги Лозанов

Проф. д-р Георги Лозанов

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ (1926-2012) е роден в София. Завършва гимназия като първи по успех, учи шест години медицина в Софийския университет и три години специализира психиатрия и неврология, като се насочва главно към психотерапията. Подготвя дисертация в БАН и получава специализация по физиология на мозъка. Едновременно с това следва в Софийския университет второ висше образование по педагогика и психология. Междувременно завършва първите си експерименти по сугестопедия и в тази област защитава дисертация за доктор на науките през 1972 г. Присъдена му е титла старши научен сътрудник I ст., което за научен институт е равно на професор.

Д-р Лозанов е най-известен е с откритата и разработена от него сугестопедия – десугестивно обучение. Тя се прилага от негови ученици в целия свят и е оценена високо от международна група експерти на ЮНЕСКО и учени от редица страни (Франция, Русия, САЩ и др.). В някои държави като Норвегия, Великобритания и др. сугестопедията се прилага като държавна инициатива.

Освен че ускорява многократно резултата от обучението, сугестопедията – десугестивно обучение подобрява здравето и повишава културата на човешките взаимоотношения.

Д-р Георги Лозанов е създател на науката сугестология, а сугестопедията е нейното приложение в педагогиката. Ръководил е:

  • 20 години Научно-изследователски институт по Сугестология
  • 10 години факултет по Сугестология и развитие на личността към Софийския университет
  • 6 години в Австрия научен институт за изследване на ученето
  • създал и ръководил методически десетки институти и учебни материали на петте континента

Повече информация: проф. д-р Георги Лозанов в Wikipedia.