Седемте принципа в Сугестопедията

 Любов

СугестопедиятаЛюбовта е в основата на Сугестопедията. Тя е важно условие за достигане до резервите на психиката. Тя създава спокойствие, доверие, допринася за престижа на учителя в очите на учещите се и така отваря пътищата към разкриване на психичните резерви на личността.

 Свобода

СугестопедиятаСвободата дава възможност на учещия да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. В Сугестопедията свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се. Това е усещане, че той не се подчинява на една методика, а е свободен да се включва с радост, като дава израз на своите личностни черти. Резервопедията отваря вратата към личностна изява.

 Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва

СугестопедиятаСъстоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние на вдъхновение у учителя-сугестопед. Това вътрешно тържество се отразява във периферните перцепции на учителя, които се възприемат и се създават у учещите. Това, което е от особена важност е, че тази нагласа е спонтанно създадена от състоянието преподавателя и учещите се щастливо резонират, най- често несъзнателно. Така се създава така наречената десугестивна връзка на нивото на резервния комплекс. Преподавателят в сугестопедичните курсове общува на границата на неизползваните резерви на мозъка в съответствие със седемте закона на резервопедията.

 Многократно увеличен учебен материал

Сугестопедия и Сугестология - Принцип на ПознаниетоПри Сугестопедията учебният материал, който се представя на учещите се за единица време трябва да бъде най-малко 2 до 3 пъти по-голям.

 Цяло – Част, Част – Цяло, Частта чрез Цялото

Сугестопедия и Сугестология - Комплексно преподаванеЕлементите не бива да се преподават и изучават изолирано. Например, думите, граматиката, не съществуват отделно от езика, а са част от речта. Всяко цяло е част от по-голямо цяло и така до безкрай. Според сугестологията тази концепция се основава на някои изследвания върху функционирането на мозъка, според които частите на мозъка съдържат информация за целия мозък. Можем да допълним, че според трите основи на сугестологията, човешкото същество реагира като цяло и възприема дразнителите в тяхната комплексност. Това е още едно доказателство, че елементите не съществуват отделно, а винаги като част от цялото.

 Златната Пропорция

Сугестопедия и Сугестология - Принцип на ХармониятаЗлатната пропорция разкрива закона за хармония във Вселената, на който всеки сугестопедичен процес трябва да се подчини. Хармонията създава хармония и преодолява психичния хаос, често провокиран от традиционната педагогика. Хармонията е основен фактор в преподаването по системата Сугестопедия и за усвояването на голям учебен материал за кратък период от време.

 Приложение на Класическото изкуство и Естетиката

Сугестопедия и Сугестология - Преподаване чрез изкуствоКласическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни медиатори на неманипулативната комуникативна сугестия поради тяхната способност да излъчват безброй неспецифични стимули, които подхранват изобилието от периферни перцепции, незабелижими за съзнанието. Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония, които помагат да се създаде състояние на спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият психичните резерви в приятна атмосфера.