30 сеп.

Школата по математика „Матема“ предлага курсове по математика за най-малките математици – от 6 годишна възраст.

Методът на преподаване е с освобождаване на възможностите на личността на детето, без да изпитва натоварване, в радостна и уютна среда, с игри и песни. Преподава се по-голямо количество информация от общо приетото.

Обстановката предпоставя развитието на въображението на детето и подтиква към креативно мислене.

За метода можете да се запознаете повече от тук.

Засега школата  разработва 3 нива:

I ниво – „До до“ –изучаване на числата до 1000 – броене, събиране и изваждане без преминаване на десетиците и стотиците. Нивото е подходящо за най-малките – в предучилищна възраст и началните класове– 1-2 клас.

II ниво – „До ре“ –изучава се събиране и изваждане до 1000. За да се запишат, децата трябва да познават числата до 1000, да събират и изваждат до 10, или да са преминали I ниво – „До до“.

III ниво – „До ми“ – учи се таблицата за умножение и делене. Нивото е подходящо за деца, които са минали ниво I и II, както и за всички можещи да събират и изваждат до 1000.

Всяко ниво се състои от 40 учебни часа, 30 астрономически, 20 работни дни по метода на десугестопедията. По 2 учебни часа на ден. Така детето е ангажирано за 1 месец, след което трябва да има почивка до следващото ниво – поне 2-3 месеца.

При правилна преценка за нивото, на което да се запишат децата, се очаква усвояване на материала индивидуално, но в диапазон от 60-99%.